ČeskoSlovenské stíhací perutě při operaci JUBILEE

PRVNÍ OPERAČNÍ LET

Dvanáct Spitfírů VB od 310. perutě vedené S/Ldr Doležalem společně s dvanácti Spitfiry 312. perutě, která byla jako vedoucí. Toto křídlo vedl W/Cdr Mrázek. Obě perutě byly určeny každá k doprovodu dvanácti Hurricanů. Ty měly provést útok na E-boaty, které se měly nacházet na cestě z Boulogne směrem k Beachy Headu. Třistadesátá peruť odstartovala z Redhillu v 7.55 a přistála zde v 9.25.

Po setkám s Hurricany nad Beachy Headem v 8.05 byl vzat kurs na Boulogne a let byl odtud proveden těsně při hladině až po asi deset mil od Boulogne, kde byla nastoupána výška dva tisíce stop. Pět mil jihozápadně od zátoky Boulogne bylo spatřeno asi patnáct rybářských lodí, které stály na místě. Hurricany na ně zaútočily a naši piloti spatřili zásahy na jedné lodi. Asi tři míle západně od Le Touquetu byly také spatřeny dvě obchodní lodě o výtlaku asi pět tun plující severovýchodně. Útok však na ně nebyl proveden.

Asi deset mil severně od Dieppe byly spatřeny dva torpédoborce, ty prováděly zatáčku a pluly východně.

310. peruť překročila zpět anglické pobřeží v Brightonu a přistála v Redhillu v 9.25.

Flak: Střední intenzita lehkého flaku zaznamenána z Boulogne a Le Touquetu. Žádné nepřátelské letouny.

DRUHÝ OPERAČNÍ LET

Dvanáct Spitfirů VB vedených S/Ldr Doležalem odstartovalo z Redhillu v 10.23 a zpět přistálo v 11.55. Peruť byla odeslána společně s dalšími třemi perutěmi k hlídce nad Dieppe. Anglické pobřeží bylo překročeno v Beachy Headu v 10.32 v nulové výšce na kurzu sto šedesát stupňů k Dieppe. Posledních deset mil cesty stoupala formace do šesti tisíc stop. Nad Dieppe se formace ocitla v 10.50 a zde naši pilosti spatřili šedesát až sedmdesát Spitfirů točících se dokola nad přístavem a městem. Naši piloti zde spatřili mnoho zmatku a soubojů. V tomto čase bylo spatřeno asi deset Do 217 a dvacet Fw 190. Naši piloti s nimi svedli povícero soubojů a jejich hlášení jsou připojena. Při zpáteční cestě, po překročení francouz­ ského pobřeží, bylo spatřeno mnoho našich lodí čekajících asi dvě míle od francouzského pobřeží a asi deset lodí vracejících se do Anglie. Dornier Do 217 byl spatřen jak bombarduje jednu z lodí, ale nezasáhl ji. Dva Do 215 byly spatřeny havarovat v moři a jeden havaroval ve městě.

Flak: Z Modré pláže pálil střední flak nestejné intenzity reprezentovaný čtyřmi kanóny ráže 88 mm.

Anglické pobřeží bylo překročeno ve 2 000 stop. Přistání v Redhillu s 11.55.

TŘETÍ OPERAČNÍ LET

Dvanáct Spitfirů VB od 310. perutě, s níž letěl W/Cdr Mrázek, odstartovalo z Redhillu ve 14.15 podle rozkazu k hlídce nad Dieppe. Formace překročila anglické pobřeží nad Brightonem ve 14.25 v 500 stop a vzala kurz na Dieppe. Po ulétnutí dvaceti mil od Anglie bylo však od tohoto záměru upuštěno, jelikož byl zde spatřen náš konvoj při návratu a nad Dieppe nebyla pozorována žádná činnost. Formace proto hlídkovala nad konvojem od jihu na sever ve výškách od dvou tisíc do sedmi tiších stop mezi 14.35 a 15.40. Během této doby byla spatřena nevelká formace Fw 190 letící nad mraky, které byly 8/10 v šesti až sedmi tisících stop. Tato skupina však na naše letouny neprovedla žádný útok. Patnáct mil jižně od Le Tréportu bylo spatřeno několik ASR lodí a také dva MTB čluny, jak byly bombardovány z mraků. Všechny bomby je minuly o několik yardů. Z jednoho z těchto nepřátelských bombardérů byly očividně spatřeny klesat padáky. Naposledy byl náš konvoj spatřen asi deset mil od francouzského pobřeží, vracející se směrem k Anglii.

Jedenáct Spitfirů VB přistálo v 15.57 v Redhillu. Jeden Spitfire VB (F/Sgt Sála) přistál a byl doplněn ve West Mallingu a v Redhillu přistál v 16.05.

OSOBNÍ BOJOVÁ HLÁŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PILOTŮ

S/Ldr Doležal

V 11.05 jsem spatřil Do 215, který se přibližoval ze severovýchodu v šesti tisících stop k dieppskému přístavu. Byl jsem od něho asi pět set stop a devadesát stupňů vlevo. Okamžitě jsem zatočil doleva a zaútočil. Dornier zatočil doprava a já provedl čelní úkol v mírném převýšení. Spatřil jsem zásahy v kabině a levém křídle. Poté se nepřítel převalil a já spatřil, jak prudce pikuje do mraků zanechá­ vaje za sebou kouř.

Nárokuji tento Do 215 jako pravděpodobně sestřelený.

V 11.10 jsem spatřil jeden Fw 190, který stíhal Spitfira v pravotočivé zatáčce. Měl jsem stejnou výšku a byl jsem mírně vpravo. Vypálil jsme dvouvteřinovou dávku a pravém křídle Fw 190, který udělal poloviční výkrut a prudce pikoval do mraků, kde zmizel. Nárokuji jeden Fw 190 jako poškozený. Fotokulomet použit.

F/Lt Foit

V 11.00 jsem spatřil Mé 109. Stočil jsem letoun doprava, ale Messerschmitt se ukryl do slunce. Při zatáčce jsem uviděl Do 217 a vystřelil jsem na něj krátkou dávku zleva. Pronásledoval jsem ho a střílel zezadu od dvou set do sta yardů. Uviděl jsem zásahy v jeho levém motoru a oheň. Dornier se propadl do mraků. Nárokuji tento Do 217 jako poškozený s odvoláním na výsledky filmu a fotokulometu, podle něhož by mohl být nárok zvýšen na pravděpodobně zničen, potvrdí-li to film.

V 11.10 jsem spatřil další Do 217, na který jsem zaútočil a spatřil jsem zásahy na křídlech. Pravděpodobně poškozen. Původně nárok neuznán, až co ukáže film z fotokulometu. Filmem potvrzen nárok na poškozen.

V 11.15 jsem zaútočil na další Do 217 krátkou dávkou ze vzdálenosti 200 yardů a viděl jsem zásahy na levém motoru. Pravděpodobně poškozen. Podle filmu z fotokulometu dodatečně přiznán jako poškozen.

Došla mi munice a tak jsem byl nucen ukončit svůj boj a opustil jsem prostor Dieppe v 11.30. Fotokulomet použit.

F/Lt Kimlička

V 11.05-11.15 nad Dieppe. Byl jsem velitelem žlutého roje a následoval velitele perutě, když jsem pod sebou náhle spatřil Do 217. Odpoutal jsem se od formace a zaútočil na nepřátelský letoun z jeho pravé strany od sta do padesáti yardů jednovteřinovou dávkou z kanónů a kulometů. Spatřil jsem zásahy na pravém motoru, z něhož odletovaly kusy. Vtom jsem si všiml Spitfiru, který se dostal přede mě a prudce mířil na tento Dornier. Odpoutal jsem se proto od něho a ocitl jsem se mezi několika letouny od 165. perutě (SK) a přitom jsem ztratil nepřítele z dohledu. Nárokuji Do 217 jako poškozený. Fotokulomet použit.

F/Lt Chocholín

V 11.05 jsem uviděl Do 217 přibližující se nad Dieppe v pěti tisících stop ze severovýchodu. Byl jsem o pět set stop výše a při zatáčce doprava jsem provedl útok asi z tří set do sto padesáti yardů třívteřinovou dávkou z kanónů a kulometů, po čemž začal Dornier klouzat do mraků. Po tomto jsem se spustil pod mraky, kde jsem spatřil stopu oleje a plamenů na moři. Ze zprávy jiných pilotů, že to byla stopa po jiném letounu, nárokuji jeden Do 217 jako poškozený. Fotokulomet použit. (Nepotvrzeno, ale přiznáno.)

F/O Hartman

V 11.05 v prostoru Dieppe jsem následoval velitele svého roje při útoku na Do 215. Provedl jsem shora boční útok zezadu, přičemž jsem vystřelil dvouvteřinovou dávku od dvou set padesáti do sto padesáti yardů. Když nepřítel vnikl do mraků, odpoutal jsem se. Žádný nárok.

Při letu od mraků jsem se ocitl přímo za dvoumotorovým černě kamuflovaným letounem, o kterém se domnívám, že to byl Mé 110. Dal jsem mu krátkou dávku z velmi malé vzdálenosti — padesát až deset yardů - a viděl jsem, jak z letounu odlétají kousky. Nepřátelský letoun začal padat, přičemž provedl úhybný manévr, aby zabránil srážce. Já ho ztratil z dohledu. Dále jsem uviděl dva Spitfiry odpoutávající se od ocasu Do 215, který ztrácel na výšce a letěl přímo do země. Přiblížil jsem se k němu zezadu a po dvou- až třívteřinové dávce od dvou set do sta yardů jsem uviděl jeden jeho motor kouřit. Letoun se očividně blížil k nouzovému přistání. Opustil jsem ho asi pět set stop nad středem Dieppe. Nárokuji jeden - zřejmě Mé 110 - jako poškozený. Fotokulomet použit.

P/O Doucha

V 11.05 jsem spatřil jeden Do 215 přibližujících se k přístavu Dieppe v šesti tisících stop ze severovýchodu. Byl jsem asi pět set stop od něho. Stočil jsem svůj stroj doleva a okamžitě zaútočil na jednoho z Dornierů zezadu ze vzdálenosti tři sta až dvě stě yardů. Vyslal jsem po něm dlouhou dávku z kanónů a kulometů. Uviděl jsem zásahy na pravém křídle. Poté tento nepřátelský letoun přešel do střemhlavého letu, ale v tomto okamžiku jsem byl atakován jiným letounem, takže jsem Dornier nemohl pronásledovat. Nárokuji jeden Do 217 jako poškozený. Fotokulomet použit.

W/O Fornůsek

Asi v 11.00 v prostoru Dieppe jsem spatřil dva Do 217 letící ve čtyřech tisících stop. Jeden na severovýchod a druhý na jihozápad. Otevřel jsem palbu zezadu, ze vzdálenosti od pěti set do dvou set padesáti yardů a vystřelil jsem krátké dávky z kanónů a kulometů. Uviděl jsem zásahy na trupu. Když jsem zastavil palbu, zaútočily na mě dva Fw 190, tak jsem se otočil proti nim a spustil palbu bez pozorovaných výsledků z tří set yardů.

Potom jsem opět spatřil Do 217, na něhož jsem již útočil. Ten pomalu ztrácel výšku a již letěl nad zemí. Viděl jsem černý kouř vycházející zpod jeho trupu. Potom se mi nepřátelský letoun ztratil z dohledu. Nárokuji jeden Do 217 jako poškozený. Fotokulomet použit.

Sgt Popelka

V 11.05 nad Dieppe jsem útočil na Do 215, na něhož jsem provedl čelní útok zeshora a dal jsem mu asi dvouvteřinovou dávku od dvou set do padesáti yardů. Viděl jsem, jak z něho odletují kousky, a když jsem ho míjel, vletal strmou zatáčkou do mraků a oba motory mu kouřily. Nárokuji Do 215 jako pravděpodovně sestřelený.

Asi pět minut nato jsem spatřil jeden Ju 88 nebo Do 215, který se vynořil z mra­ ků asi dvě stě až tři sta yardů přede mnou. Vyslal jsem za ním krátkou dávku z ka­nónů a viděl zásahy na jeho trupu. Nemohl jsem ho pronásledovat, jelikož vnikl do dalšího mraku. Nárokuji jeden Ju 88 (nebo 215) jako poškozený. Fotokulomet použit.

Sgt Štivar

Asi v 11.10 jsem v prostoru Dieppe spatřil jeden Do 217 letící asi tisíc stop pode mnou. Stočil jsem se a zapikoval na něho. Střílel jsem od dvou set do padesáti yardů pouze kanóny. Nejdříve měla střelba odchylku,, potom se ale zkorigovala. Viděl jsem zásahy na trupu. Když jsem se od Dornierů odpoutal, uviděl jsem, jak ho pronásledují dva Spitfiry, jimiž unikl střemhlav do mraků. Nárokuji jeden Do 217 jako poškozený. Fotokulomet použit.

Sgt Pernica

V 11.25 jsem jižně od Dieppe uviděl Do 217 pikující na kurzu dvě stě sedmdesát stupňů ve třech tisících stop. Poté jsem ho začal pronásledovat, a když jsem se dostal za vzdálenost asi pět set yardů, zahájil jsem palbu zezadu v levotočivé zatáčce dvouvteřinovou dávkou z kanónů a kulometů. Po čtvrté dávce jsem uviděl velký oblak černého kouře vycházející z jeho pravého motoru. Pronásledoval jsem ho po třicet vteřin, protože Dornier ztrácel na výšce a rychlosti. Potom jsem za sebou spatřil Fw 190 a musel jsem uniknout. V poslední chvíli jsem ještě Do 217 zahlédl, jak letí pomalu těsně nad lesem s oběma motory zahalenými hustým černým kouřem. Nárokuji proto tento Do 217 jako pravděpodobně sestřelený. Fotokulomet použit.

Sgt Škach

Mezi 11.00 až 11.10 jsem v prostoru Dieppe spatřil Fw 190 pronásledující dva Spitfiry. Vystoupal jsem a zaútočil na jeden Fw 190 zezadu od čtyř do tří set yardů, přičemž jsem vypálil tři krátké dávky pouze z kanónů. Uviděl jsem zásahy na jeho trupu a potom Focke Wulf zapikoval do mraků a tam se ztratil z mého dohledu. Nárokuji tento Fw 190 jako poškozený. Fotokulomet použit.

F/O Keprt

Byl jsem na hlídce konvoje se svou perutí ve středu Kanále v 7000 stop. V 15.25 jsem spatřil pálit flak z našich lodí a při sledování jejich střelby jsem rozpoznal Do 217, který letěl přede mnou vpravo. Začal jsem jej stíhat, bez toho, že by mě nepřítel spatřil a ve skutečnosti zatáčel směrem ke mně. Otevřel jsem palbu ze vzdálenosti 300 stop krátkou čelní dávkou. Po odpoutání jsem okamžitě zatočil a spatřil jsem černý kouř vycházejícíc z jeho levého motoru a jak odhodil pumy. Nepřátelský letoun dosti prudce střemhlavě klesal a já ho následoval až do chvíle, kdy jsem se musel opět připojit k peruti. Nárokuji tento Do 217 jako zničený, což též potvrzuje hlášení S/Ldr Čermáka, který prohlásil, že viděl nepřítele havarovat v moři. Použil jsem fotokulomet.

Sgt Liškutín

V 15.25 jsem byl v 7 000 stop mírně odchýlen od své perutě, která byla na hlídce konvoje ve středu Kanálu, přičemž jsem spatřil dva neznámé černé letouny prolétávající nade mnou mezi mraky. Použil jsem nouzové rezervy výkonu motoru k jejich dohonění, ale jeden z nich mezitím zmizel v mracích. Ten druhý jsem identifikoval podle dlouhé zádě jako Do 217, který po mně zahájil zpětnou palbu. Vypálil jsem po něm krátkou dávku, abych mu zabránil vniknout do mraku, nepří­ tel místo toho ale začal pikovat. Následoval jsem ho skrze náš flak, přičemž jsen na něj příležitostně vypálil několik dávek z 300 yardů zezadu a zezadu zboku. V této fázi jsem byl dostižen Spitfirem s písmeny BX nebo PX, který způsobil další poškození nepřátelského letounu dvěma nebo třemi dávkami, přičemž začaly z letounu odletovat kusy. Já jsem potom opět vystřelil zezadu ze 300 yardů a spatřil oheň v pravém motoru a křídle. Pět vteřin poté nepřátelský letoun havaroval v moři a já použil svůj fotokulomet k zaznamenám jeho požáru na vodě. Tento letoun je nárokován jako zničený mnou a dalším pilotem.

F/Sgt Pípa

Letěl jsem s perutí v 7 000 stop při doprovodu konvoje ve středu Kanálu. Asi v 15.20 jsem za sebou spatřil flak z našich lodí a rozpoznal jsem Do 217. Varoval jsem proto velitele svého roje a zatočili jsem směrem k němu. Nepřítel začal okamžitě pikovat, ale my jsme ho následovali na nouzovou rezervu a pomalu se přibližovali. Dostal jsem se do dosahu účinné palby a vystřelil jsem krátkou dávku zezadu ze čtyř set yardů, po čemž následovala druhá dávka ze tří set yardů. Během této poslední dávky jsem viděl na nepřátelském letounu zásahy a jeho zadní střelec okamžitě přerušil palbu. Nárokuji tento Do 217 jako poškozený. Fotokulomet jsem použil.

V 8.30 jsem letěl se svou perutí k doprovodu Hurribomberů ve výšce 300 stop. Pět mil jihozápadně od Boulogne na nás byla zahájena palba z ozbrojených člunů. Náš velitel na ně přikázal zaútočit a já vystřelil sto šestnáct ran z kanónů z 500 yardů a přibližuje se, viděl jsem zasáhnout střely celé své dávky. Když jsem loď opouštěl, byla zakryta kouřem a já nárokuji kategorii 3 - zničena. Použil jsem fotokulomet.

F/Sgt Motyčka

Naše peruť byla na hlídce nad dieppeským pobřežím v 6000 stopách a já byl červený 2 na pravé straně našeho roje (čtyři vedle sebe), když na nás provedly dva Fw 190 boční útok zezadu. Jeden z nich vystoupal prudce nad náš roj a připra­ voval se k útoku. Okamžitě jsem zatočil doprava, v témže okamžiku, kdy nepřítel započal útok na jiný letoun pod sebou. Provedl jsem na něho boční útok velmi krátkou a posléze velmi dlouhou dávkou od 500 do 400 yardů. Nepřítel útok okam­ žitě ukončil a já nakonec nepřítele spatřil, jak se stáčí doprava. Značně kouřil a padal na svou stranu skrze mraky. Použil jsem fotokulomet a nárokuji tento Fw 190 jako pravděpodobně sestřelený.

Sgt Ruprecht

Když byla v 11.30 naše peruť při hlídce v 6000 stopách nad pobřežím Dieppe napadena ze slunce čtyřmi Fw 190, náš čtyřčlenný roj se prudce stočil k boji. Ihned po zatáčce jsem spatřil Fw 190 přelétávající nade mnou ve vzdálenosti šest set yardů a střílející bez pozorovaných výsledků. Letoun téhož typu na nás nyní

útočil zezadu od slunce. Jeden přede mnou zatočil a já po něm vystřelil krátkou dávku. Potom jsem spatřil další Fw 190, který na mě pikoval a prudce zatáčel. Dal jsem mu dávku ze 300 yardů a zpozoroval zásahy. Nepřítel nejdříve mou palbu opětoval, ale potom se otočil na záda a z jeho krytu motoru se vyvalil černý kouř. V témže okamžiku jsem spatřil další nepřátelský letoun pikující na mou záď, takže jsem provedl úhybný manévr. Potom jsem byl ale opět schopen sledovat padající letoun, který šel, v patnácti stech stop, stále dolů. Prudce klesal a byl zahalen černým kouřem. Nárokuji tento nepřátelský letoun jako pravděpodobně sestřelený. Použil jsem svůj fotokulomet.

P/O Smolík

Když jsem byl na hlídce s perutí nad Dieppe v šesti tisících stop, spatřil jsem 400 yardů po levé straně dva Fw 190. Stočil jsem se k uskutečnění krátkého útoku zboku a zezadu na bližší letoun z této vzdálenosti. Ten poté přešel do přímého stoupání do slunce. Potom jsem vystřelil druhou dávku, po které nepřítel ihned ustal ve stoupání a začal pikovat s velkým oblakem černého kouře. Nárokuji ho jako poškozeného s odvoláním na výsledky fotokulometu.

PRO, AIR 50/452. Exeter (Czech) Wing Combat Reports.
zpět