Pravidla perutě

§ 1. Všeobecná část

Povinností každého pilota je vystupovat jako gentleman a nedělat ostudu virtuální i skutečné 312. stíhací peruti. Naše virtuální stíhací peruť ctí odkaz československých válečných letců a proto se její letci oficiálních akcí (AFW, ADW, apod.) účastní zásadně na straně Spojenců.

§ 2. Pravidla a povinosti pro piloty

 1. Nesmí být členem jiné perutě a létá vždy pod vlastním nickem.
 2. Jedná vždy čestně (týká se aktivního odpojení ze hry během boje i mimo něj – disco, cheatovani a jiné nečestné činnosti).
 3. Neúčastní se za žádných okolností flamewar na všech forech (ignoruje jakékoliv debaty o jiných členech ostatních perutí a jejich jednání během létání). Toto se týká i chatu během létaní. Případné komentáře k jiným pilotům nebo jednotkám řeší výhradně formou privátní komunikace s konkrétní osobou.
 4. Vlastní originální hru, kterou společně létá 312 Sq.
 5. Nesmí nikde a nikdy sdělovat interní záležitosti perutě jako je např. taktika a důvěrné informace z činnosti 312 Sq.
 6. Likvidace protivníka je čistě na členu perutě (pokud je povoleno v misi ničit piloty na padáku), je jenom na jeho svědomí jak naloží s padákem protivníka. Doporučení vedení je však zachovat se čestně.
 7. Členové 312 sq. by měli za každých okolností (pokud je to možné) létat společně a na straně Spojenců a to i na DF serverech – pokud však poměr sil je nevyvážen mohou létat i za Osu.
 8. Povinností každého člena je pomáhat v boji jiným členům 312 sq. v maximální možné míře, pokud mu to umožňuje vlastní situace.
 9. Prioritou v misích typu bellum war apod. je:
  1. návrat na základnu
  2. úspěšné splnění úkolu mise
  3. osobní úspěch (sestřel atd.)

Všichni členové musí respektovat tato pravidla, s kterými musí nováčci souhlasit před přijetím!

§ 3. Zařazeni do OTU

OTU je operační výcviková jednotka, do které jsou zařazeni noví rekruti perutě. Podmínkou přijetí je dovršení věku 17let a souhlas obou členů velení squadrony (dále HQ). Další podmínkou je demonstrace schopnosti vedení vzdušného boje na základní úrovni. Minimální doba výcviku v OTU je 1 měsíc, maximální včetně opakování zkoušek 6 měsíců.

Při nesložení zkoušek do 6 měsíců od přijetí, bude pilot z OTU vyloučen - HQ může udělit vyjimku. O znovu přijetí do OTU může pilot požádat nejdříve po 6 měsících. Pilot v OTU má propůjčenu hodnost Aircraftman 1st Class (AC1).

Přijetím do OTU získává pilot přistup na TeamSpeak server a může se zúčastnit všech bojových letů. Při létání na serverech typu VEF, VWF, VOW, Bellum war, WoE a dalších však nebude přijat do 312 sq. registrované na daném serveru. Pilot v OTU nemá právo používat 312_ před svým nickem. Je povoleno používat předponu 312_OTU_.

§ 4. Zařazení do bojové sestavy

Podmínkou zařazení do bojové sestavy je dovršení věku 18let, souhlas obou členů HQ a složení vstupní zkoušky. Vstupní zkouška se skládá z prověření všech základních dovedností stíhače a je prováděna online za přítomnosti alespoň jednoho člena HQ. V případě neúspěchu lze zkoušku opakovat, nejdříve ale za 14 dní.

V případě přijetí do bojové sestavy získává pilot 312_ před svým nickem, hodnost Sergeant (Sgt), získává přístup na privátní část fóra a bude přijat do 312 sq. na registrované na všech serverech (VEF, VOW, WoE atd.). Od této chvíle může získávat medaile a povýšení a může kandidovat na velení perutě.

Spitfire of No. 312 RAF Squadron

§ 5. Vyřazení z bojové sestavy

V případě dlouhodobé neaktivity (minimálně 3 měsíce, nezájem o létání i o komunikaci s ostatními piloty) bude pilot automaticky přeřazen mezi Neaktivní, zároveň obdrží upozornění na tuto skutečnost. Pokud pilot poté nezareaguje, nebo přes sliby jeho neaktivita dále trvá (alespoň 1 měsíc), může být po dohodě obou členů HQ definitivně vyřazen z rosteru - do rezervy. Druhou možností vyřazení pilota je opakované hrubé porušení Pravidel perutě, i v takovém případě je potřeba souhlas obou členů HQ. Třetí možností je dobrovolný odchod, kterému HQ vyhovuje automaticky. Zánikem členství v peruti pilot ztrácí všechny výhody uvedené v bodech Zařazení do OTUZařazení do bojové sestavy.

§ 6. Velení squadrony - HQ

Dvoučlenné Velení (HQ) je voleno na jeden rok aktivními piloty, volby organizuje HQ. Není povinná žádná minimální účast v těchto volbách. Volí se zvlášť velitel a zástupce velitele ve dvou nezávislých volbách, vítěz velitelské volby je automaticky vyřazen z volby zástupce. V případě rovnosti hlasů se uskuteční další kolo, v kterém budou kandidovat jen kandidáti s rovným počtem hlasů

V případě neshody v HQ rozhoduje hlas S/Ldr, s výjimkou situací, kde je požadován souhlas obou členů HQ. Kterýkoliv člen HQ má pravomoc dělat rozhodnutí související s běžným provozem perutě. Nadpoloviční většina aktivních pilotů má možnost zvrátit rozhodnutí HQ, nebo učinit vlastní rozhodnutí. HQ ani nadpoloviční většina nemá právo rozhodnout v rozporu s Pravidly. Při bojových akcích je velení na pilotovi s nejvyšší hodností, ten může buď velet sám nebo pověřit velením bojového letu někoho jiného. Po ukončení volebního období se členům HQ vrací jejich poslední získaná hodnost.

§ 7. Změna pravidel

Změna Pravidel je možná pouze za předpokladu, že ji schválí nadpoloviční většina aktivních pilotů.

Spitfires on 2012 Duxford flight line