Novinky ve squadroně

Rozkaz HQ č. 7/2014

07. 06. 2014

HQ No. 312 squadron RAF uděluje následující vyznamenání:

Pilotovi:

Sgt. KeT
se za tři roky vzorné služby uděluje Distinguished Service Medal Distinguished Service Medal

Pilotovi:

W/O. Pomi

se za deset let vzorné služby uděluje Member of British Empire Member of British Empire

Blahopřejeme.

Sq/Ldr. Cherry,
F/Lt. stryceFido

Rozkaz HQ č. 6/2014

11. 04. 2014

HQ No. 312 squadron RAF uděluje následující vyznamenání:

Pilotům:

F/O. Adrod
F/O. Satan

se za deset let vzorné služby uděluje Member of British Empire Member of British Empire

Blahopřejeme.

Sq/Ldr. Cherry,
F/Lt. stryceFido

Rozkaz HQ č. 5/2014

05. 04. 2014

HQ No. 312 squadron RAF uděluje následující vyznamenání:

Pilotovi:

F/Sgt. Bravo

se za pět let vzorné služby uděluje Distinguished Service Cross Distinguished Service Cross

Blahopřejeme.

Sq/Ldr. Cherry,
F/Lt. stryceFido

Rozkaz HQ č. 4/2014

01. 02. 2014

Sq/Ldr No. 312 squadron RAF uděluje nasledující vyznamenání:

Pilotovi:

F/Lt. StrycekFido

se za příkladné plnění rozkazů a uvedení agendy SQ do provozuschopného stavu uděluje Československá medaile za zásluhy II. třídy Československá medaile za zásluhy II. třídy

Sq/Ldr Cherry

Rozkaz HQ č. 3/2014

19. 01. 2014

Dochází k následující úpravě systému vyznamenání:

Závádí se dvě nová vyznamenání za nebojovou činnost:

Československá medaile za zásluhy I. a II. třídy
Československá medaile za zásluhy I. třídy Československá medaile za zásluhy II. třídy

Nové medaile jsou na úrovni AFC resp AFM.
Je čistě záležitostí HQ, jestli za daný skutek uděli britskou nebo čsl. medaili.
(Preferovaná možnost by měla být ta, kterou daný pilot ještě nemá.)

Sq/Ldr. Cherry,
F/Lt. stryceFido